Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

10 خبر آخر16

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه نهایی خانم پرستو قاضی
اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه نهایی خانم پرستو قاضی


08

گفتگوی دکتر منصورزاده با باشگاه خبرنگاران جوان
گفتگوی دکتر منصورزاده با باشگاه خبرنگاران جوان


31

برگزاری نخستین نمایشگاه عکاسی گروه مرمت مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
برگزاری نخستین نمایشگاه عکاسی گروه مرمت مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی


19

پیام تبریک سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در پی ثبت جهانی شهر یزد
پیام تبریک سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در پی ثبت جهانی شهر یزد


12

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

12