Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

10 خبر آخر22

اطلاعیه فراخوان دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
اطلاعیه فراخوان دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت


13

اطلاعیه آخرین مهلت تحویل پروپزال دانشجویان گروه مرمت و معماری
اطلاعیه آخرین مهلت تحویل پروپزال دانشجویان گروه مرمت و معماری


08

اطلاعیه پروپزال های تایید شده در جلسه شورای گروه معماری و مرمت بنا مورخ 13 تیرماه 1397
اطلاعیه پروپزال های تایید شده در جلسه شورای گروه مرمت بنا مورخ 13 تیرماه 1397


02

اطلاعیه تحویل پروژه نهایی در شهریور ماه 97
اطلاعیه تحویل پروژه نهایی در شهریور ماه 97


19

اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر توسط بنیاد ملی نخبگان
اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر توسط بنیاد ملی نخبگان

12