Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

آرشیو اخبار14

اطلاعیه جلسه دفاعیه آقای سید محمود چاوشی
اطلاعیه جلسه دفاعیه آقای سید محمود چاوشی


11

اطلاعیه جلسه دفاعیه خانم مهرجو و آقای جوادی
اطلاعیه جلسه دفاعیه خانم مهرجو و آقای جوادی


05

اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران
اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران


04

اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی نسخه شناسی در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران
اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی نسخه شناسی در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران


27

درخواست استادان مرمت کشور از معاون اول رئیس جمهور برای ابقاء مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
درخواست استادان مرمت کشور از معاون اول رئیس جمهور برای ابقاء مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

12345678910...