Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه نهایی گروه معماری و مرمت بنا (31 شهریور ماه و 4 مهر ماه)

تاریخ خبر : 1397/06/28

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه نهایی گروه معماری و مرمت بنا (31 شهریور ماه)

 

 

                       

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی ناپیوسته  رشته معماری  با موضوع:

طراحی مدرسه معماری

دانشجو:

                                                                                      سمیرا قزل کچلی

 

استاد راهنما:

خانم مهندس فاطمه داوری

استاد داور:

آقای مهندس نادر روزرخ

 

زمان :

شنبه 06/31/ 97 ساعت 14:00

 

مکان :

سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حضور دانشجویان و علاقمندان آزاد است

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی پیوسته  رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی  با موضوع:

طرح مرمت و احیای خانه غلام حسین انصاری رکن آبادی

دانشجو:

                                                                                        صدف بی آزار

 

استاد راهنما:

خانم مهندس فاطمه داوری

استاد داور:

آقای مهندس رضا فیضی

 

زمان :

چهارشنبه 07/04/ 97 ساعت 09:00

 

مکان :

سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حضور دانشجویان و علاقمندان آزاد است