Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه نهایی گروه معماری و مرمت بنا (ادامه شهریور ماه)

تاریخ خبر : 1397/06/21

ااطلاعیه جلسه دفاعیه پروژه نهایی گروه معماری و مرمت بنا شهریور ماه

 

                       

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی ناپیوسته  رشته معماری  با موضوع:

طراحی مجتمع سینمایی

دانشجو:

 محدثه کاظمی

 

استاد راهنما:

آقای مهندس سید جواد میرحسینی

استاد داور:

خانم مهندس فریبا کرمانی

 

زمان :

یکشنبه 06/25/ 97 ساعت 13:30

 

مکان :

سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حضور دانشجویان و علاقمندان آزاد است

 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی ناپیوسته  رشته معماری  با موضوع:

طراحی تالار موسیقی باغ هنر اراضی عباس آباد

دانشجو:

مرضیه رضازاده

 

استاد راهنما:

آقای مهندس سید جواد میرحسینی

استاد داور:

خانم مهندس فریبا کرمانی

 

زمان :

یکشنبه 06/25/ 97 ساعت 14:00

 

مکان :

سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حضور دانشجویان و علاقمندان آزاد است

 

 

 

 

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی پیوسته  رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی  با موضوع:

طرح مرمت و احیای خانه ظهیرالاسلام (سردار تنکابنی)

دانشجو:

 زهرا نوائی روش دل

 

استاد راهنما:

آقای مهندس حسین رایتی مقدم

استاد داور:

آقای مهندس مهدی معمارزاده

 

زمان :

دوشنبه 06/26/ 97 ساعت 09:00

 

مکان :

سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حضور دانشجویان و علاقمندان آزاد است

 

 

 

 

 

جلسه دفاعیه پروژه نهایی دوره کارشناسی ناپیوسته  رشته معماری  با موضوع:

طراحی مجموعه مسکونی سرای زندگی

دانشجو:

سروناز کریمی

 

استاد راهنما:

آقای مهندس مصطفی کاظمی

استاد داور:

آقای مهندس نادر روزرخ

 

زمان :

شنبه 06/31/ 97 ساعت 15:00

 

مکان :

سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حضور دانشجویان و علاقمندان آزاد است