Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران

تاریخ خبر : 1395/12/05

اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران

نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در مطالعات باستان شناسی برگزار می شوداین همایش با هدف توسعه کاربردی این روش ها در روزهای 26و27فروردین ماه سال 1396توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود. محورهای این همایش شامل اندیشه کاربرد آمار در علوم باستان شناسی ، استفاده از روش های آماری در تحلیل داده های باستان شناختی شامل زیستگاه و معماری ، سفال،بقایای استخوانی ، بقایای گیاهی، سکه ها و مهرها ، ابزارهای سنگی و فلزی و سایر یافته ها و مواد فرهنگی است.
همچنین روش های نمونه گیری آماری در فعالیت های میدانی باستان شناسی ،مطالعات موردی در تحلیل یافته ها با بکارگیری روش های آماری و تبیین فرایند استفاده از روش های آماری در مراحل مطالعات باستان شناسی سایر محورهای این همایش را تشکیل می دهد.
مخاطبان این همایش ،باستان شناسان ، متخصصان آمار، دانشگاه ها ، مراکز و موسسات پژوهشی و...هستند.

 

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای همایش به آدرس http://event.richt.ir مراجعه نمایند.